Non_Profit Organization EIN 01-0658702

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาสมาคมไทยบอสตัน Hotline 617.314.0987

 

ปฏทินประจำปี

Cash Flows Statement
Thai Association of Boston
Boston Attraction
ประวัติสมาคมไทย ณ อเมริกา
More
Events & Activities
สมาคมองค์กรต่างๆ
รายนามต่างๆ
 
ฟอร์ม และหนังสือสัญญา
 

ตามรอยพระยุคลบาทในสหรัฐฯ ไทยรัฐนิวส์โชว์ 

"เรื่องเล่า จาก แมสสาชูเซทส์"
จาก VOA ภาคภาษาไทย
นครแห่งพระราชสมภพ เพิ่มเติม..
 
Thai Sport Day 2010
 
Thai Sport Day 2011
สนับสนุนโดย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมไทยบอสตัน
 
 
  more infomation.....
 
  more infomation.....
 
 

กรุณาอ่าน...วิธีการลงทะเบียนขอรับคิวบริการงานกงสุลสัญจร

ณ วัดมงคลเทพมุนี เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย

- ผู้ที่ต้องการรับบริการกงสุลสัญจรจะต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า

พร้อมแจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยเลือกทำได้ 2 วิธีคือ

      1. E-mail : mobilecg@thaicgny.com หัวข้อจองคิวสัญจร เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย

      2. ระบบ online โดยกรอกรายละเอียดตามที่ปรากฏข้างล่างนี้ ให้ครบถ้วนเพื่อ

เจ้าหน้าที่จะได้แจ้งคิวกลับทางอีเมล์ของท่านได้อย่างถูกต้อง

- การจองคิวจะต้องจองครั้งละ 1 ชื่อ เป็นชื่อผู้รับบริการและไม่สามารถจองเป็น Group หรือจองเป็นครอบครัวได้

- กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งคิวกลับทางอีเมล์ของท่านได้อย่างถูกต้อง

- เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับรายละเอียดการจองแล้วจะทำการจัดลำดับคิวการให้บริการ และจะแจ้งลำดับของท่านทางอีเมล์ ประมาณ 3 วันทำการ

หมายเหตุ : การแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบว่าระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์

สามารถให้ท่านทำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนได้หรือไม่

หลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งผลพร้อมคิวบริการให้ท่านทราบต่อไป

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อขอรับการบริการ

ที่ วัดมงคลเทพมุนี เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย

ตั้งแต่วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น

กด Send form เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการจัดกงสุลสัญจรที่ให้บริการในรัฐต่างๆ ได้แก่

1. การออกหนังสือเดินทาง โดยผู้ใช้บริการจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนา

 • ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลล่าร์สหรัฐ (เป็นเงินสดเท่านั้น)

 • สำหรับผู้ที่ต้องการให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งเดินหนังสือไปให้ที่บ้าน จะต้องเตรียมเงินสดค่าจัดส่งกลับจำนวน $25.- 

 • ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าโดยกรอกแบบฟอร์ม "ลงทะเบียนบริการงานกงสุลสัญจร" ด้านบนให้เรียบร้อย

2. บริการทำบัตรประชาชน

 • ผู้ที่ยื่นขอมีบัตรประชาชนในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ

  ไม่สามารถทำบัตรประชาชนสำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชนใบแรกในต่างประเทศได้

 • เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาได้แก่ 1) บัตรประชาชนใบเก่า (ที่ประสงค์จะเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากหมดอายุหรือชำรุด)  

  2) กรณีบัตรสูญหาย จะต้องนำหนังสือเดินทางและ ID.ของทางอเมริกา ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

3. การรับรองเอกสาร / รับรองลายมือชื่อ / การออกสูติบัตรและมรณบัตร

 • ให้บริการรับรองคำแปลเอกสาร (ผู้รับรองต้องแปลเอกสารที่จะรับรองให้เรียบร้อย)

 • ให้บริการรับรองลายมือชื่อ / หนังสือมอบอำนาจ

  (ผู้ร้องจะต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบอำนาจหรือเอกสารที่ประสงค์จะให้รับรองก่อน)

 • ให้บริการรับคำร้องขอให้ออกสูติบัตร / มรณบัตร

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว และอื่นๆ

 • ค่าธรรเนียมฉบับละ 15.00 ดอลล่าร์สหรัฐ (เป็นเงินสดเท่านั้น)

 

3. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ

 

4. การรับลงทะเบียนแบบรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ

 

5. ผู้ประสงค์จะใช้บริการล่วงหน้า ทั้งนี้โปรดดูประกาศของทางสถานกงสุลใหญ่ฯ

 

6.รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและนิติกรณ์ ผู้ที่สนใจต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน นิติกรณ์

หรือ งานหนังสือเดินทาง โปรดเข้าไปดูที่ข้อหัวดังกล่าว?

 

โครงการรำถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่ ๙

   
 

-- เครดิต โครงการรำถวายอาลัยพ่อหลวง คลิกที่นี้...

 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________

Thai Association of Boston
Thai Community in Boston and New England Area


www.thaiboston.org
Tel: 617-314-0987
E-mail: info@thaiboston.org
Copyright © 2010 thaiboston.org All right reserved