Non_Profit Organization EIN 01-0658702

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาสมาคมไทยบอสตัน Hotline 617.314.0987

 

ปฏทินประจำปี

Cash Flows Statement
Thai Association of Boston
Boston Attraction
ประวัติสมาคมไทย ณ อเมริกา
More
Events & Activities
สมาคมองค์กรต่างๆ
รายนามต่างๆ
 
ฟอร์ม และหนังสือสัญญา
 

ตามรอยพระยุคลบาทในสหรัฐฯ ไทยรัฐนิวส์โชว์ 

"เรื่องเล่า จาก แมสสาชูเซทส์"
จาก VOA ภาคภาษาไทย
นครแห่งพระราชสมภพ เพิ่มเติม..
 
Thai Sport Day 2010
 
Thai Sport Day 2011
สนับสนุนโดย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมไทยบอสตัน
 
 
 
 

กรุณาอ่าน...วิธีการลงทะเบียนขอรับคิวบริการงานกงสุลสัญจร

ณ วัดมงคลเทพมุนี เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย

- ผู้ที่ต้องการรับบริการกงสุลสัญจรจะต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า

พร้อมแจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยเลือกทำได้ 2 วิธีคือ

      1. E-mail : mobilecg@thaicgny.com หัวข้อจองคิวสัญจร เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย

      2. ระบบ online โดยกรอกรายละเอียดตามที่ปรากฏข้างล่างนี้ ให้ครบถ้วนเพื่อ

เจ้าหน้าที่จะได้แจ้งคิวกลับทางอีเมล์ของท่านได้อย่างถูกต้อง

- การจองคิวจะต้องจองครั้งละ 1 ชื่อ เป็นชื่อผู้รับบริการและไม่สามารถจองเป็น Group หรือจองเป็นครอบครัวได้

- กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งคิวกลับทางอีเมล์ของท่านได้อย่างถูกต้อง

- เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับรายละเอียดการจองแล้วจะทำการจัดลำดับคิวการให้บริการ และจะแจ้งลำดับของท่านทางอีเมล์ ประมาณ 3 วันทำการ

หมายเหตุ : การแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบว่าระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์

สามารถให้ท่านทำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนได้หรือไม่

หลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งผลพร้อมคิวบริการให้ท่านทราบต่อไป

ในการจัดกงสุลสัญจรที่ให้บริการในรัฐต่างๆ ได้แก่

1. การออกหนังสือเดินทาง โดยผู้ใช้บริการจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนา

 • ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลล่าร์สหรัฐ (เป็นเงินสดเท่านั้น)

 • สำหรับผู้ที่ต้องการให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งเดินหนังสือไปให้ที่บ้าน จะต้องเตรียมเงินสดค่าจัดส่งกลับจำนวน $25.- 

 • ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าโดยกรอกแบบฟอร์ม "ลงทะเบียนบริการงานกงสุลสัญจร" ด้านบนให้เรียบร้อย

2. บริการทำบัตรประชาชน

 • ผู้ที่ยื่นขอมีบัตรประชาชนในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ

  ไม่สามารถทำบัตรประชาชนสำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชนใบแรกในต่างประเทศได้

 • เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาได้แก่ 1) บัตรประชาชนใบเก่า (ที่ประสงค์จะเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากหมดอายุหรือชำรุด)  

  2) กรณีบัตรสูญหาย จะต้องนำหนังสือเดินทางและ ID.ของทางอเมริกา ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

3. การรับรองเอกสาร / รับรองลายมือชื่อ / การออกสูติบัตรและมรณบัตร

 • ให้บริการรับรองคำแปลเอกสาร (ผู้รับรองต้องแปลเอกสารที่จะรับรองให้เรียบร้อย)

 • ให้บริการรับรองลายมือชื่อ / หนังสือมอบอำนาจ

  (ผู้ร้องจะต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบอำนาจหรือเอกสารที่ประสงค์จะให้รับรองก่อน)

 • ให้บริการรับคำร้องขอให้ออกสูติบัตร / มรณบัตร

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว และอื่นๆ

 • ค่าธรรเนียมฉบับละ 15.00 ดอลล่าร์สหรัฐ (เป็นเงินสดเท่านั้น)

 

3. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ

 

4. การรับลงทะเบียนแบบรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ

 

5. ผู้ประสงค์จะใช้บริการล่วงหน้า ทั้งนี้โปรดดูประกาศของทางสถานกงสุลใหญ่ฯ

 

6.รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและนิติกรณ์ ผู้ที่สนใจต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน นิติกรณ์

หรือ งานหนังสือเดินทาง โปรดเข้าไปดูที่ข้อหัวดังกล่าว?

 

โครงการรำถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่ ๙

   
 

-- เครดิต โครงการรำถวายอาลัยพ่อหลวง คลิกที่นี้...

 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________

Thai Association of Boston
Thai Community in Boston and New England Area


www.thaiboston.org
Tel: 617-314-0987
E-mail: info@thaiboston.org
Copyright © 2010 thaiboston.org All right reserved