Non_Profit Organization EIN 01-0658702

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาสมาคมไทยบอสตัน Hotline 617.314.0987

 

ปฏทินประจำปี

Cash Flows Statement
Thai Association of Boston
Boston Attraction
ประวัติสมาคมไทย ณ อเมริกา
More
Events & Activities
สมาคมองค์กรต่างๆ
รายนามต่างๆ
 
ฟอร์ม และหนังสือสัญญา
 

ตามรอยพระยุคลบาทในสหรัฐฯ ไทยรัฐนิวส์โชว์ 

"เรื่องเล่า จาก แมสสาชูเซทส์"
จาก VOA ภาคภาษาไทย
นครแห่งพระราชสมภพ เพิ่มเติม..
 
Thai Sport Day 2010
 
Thai Sport Day 2011
สนับสนุนโดย
โครงการรำถวายพ่อหลวง โดยสมาคมไทยบอสตัน

รายนามผู้เข้าร่วมรำถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่ ๙
ด.ญ.กัญภัทร    โกแวน
กนกนันท์        ลีส้มซ่า 
กัลยา             ขันธะวุฒิ
กัลยารัตน์        ทูโทรน
กัลยาณี           แทน
กุลธิดา           ชนะนา
แคทลียา          กูลด์
จินตนาการ       เจียมจันทร์
จันทร์             ซู่ซ่า
ชญาดา          สีไสล
เฌนิษา           เมืองมา
ณัชนันท์            ลีออนโฟตี้
ณิชานันท์          อัครสุต
ดวงกมล          อัครสุต
ถนอมสร้อย       สรรพศรี
ถนอมศรี            เมาเร้อร์
ธัญพิชชา         ธัญญกิจ
ธันยมัย           พิเชฐโชติ
นฤภร             แก้วยวน
นาตาลี           ราโพซ่า
นลินรัตน์           กรีนฟิลว์
นิตยา             วิศรี
นิรมล             ศิริวงษ์  ซักเกอร์
นุชจรี             ตีเงิน
นันทนนท์         วงษ์ไชยา
บรรณ์ธพร        ดิทาทา
ปุญญิศา           ริชาร์ต
ปิยะนุช           พรหมพลอย
ประจวบ          ณ พิกุล
ปนัดดา           คำแดง
ผกามาส          จันทร์วงศ์  วอง  ยู
พิมลทิพย์          คาตาลาโน่
พิสมัย              ศิลารักษ์
พรรณวดี         สุมแณวงศ์ แซมพาเรลลิ
ด.ญ.พริมา       ศรีโพธิ์
ภัทรสุดา            สุวรรณกาศ
มานิดา           วัฒนพนม
ด.ญ.มาริษา     ซีเบิร์ต
มาริษา  สุทธิชาติ
มีนา               แสนโคตร
รุจาภา            ถนอมศิลป์
รำไพ              หงษ์ทอง
ลลิตา             จินดาหนา
ด.ญ.ลลินี           แมคโดนัลด์
ละเมียด            เวชภักดิ์
วรรณวิภา         คูเธียร่า
วิไลวรรณ         สาราษฎร์
วิเชียร             โกแวน
ศิริพร             คำเสียง
ศิริกานดา        ชูชื่น
ศิรินันท์           มาลำโกน          
เศกสันติ์          ตั้นภูมี
สิรินาฏ             เดวิโดวิส
สุภาวดี             โชวเวท
สุภาวดี             แซ่หง่อ
สุวัทนา             ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
สุพัตรา             นิคเคลอร์สัน
หทัยกาญจน์         ตอง
อภิรดี                 ต่อรัตน์
อุษณีย์                 ฆารสินธุ์  คุ๊ก
อังศนา                 วิริยบัณฑร
อังคณา                 กูลด์
อนัฐพล                  เพ็ชรจั่น
ด.ญ.Gabriela         ณกมล  Ramos นุตาลัย
Janejira               Chueaychum
ด.ญ.Kimber             Davis
Nida                     Rit
Wanni                    Davis
วัชรพล                  ฉวีวงศ์
ปาริสา                  อัคคีเดช
ภูษาณิศา                ตั้งสกุล
อรอนงค์                  บรินแนน

โครงการ รำถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่ ๙

สมาคมไทยบอสตัน
อำนวยการสร้าง

Bevariety
ควบคุมการผลิต

ต่อศักดิ์  ฮุ่นตระกูล
ธีรเดช  เวชธนากร
ถนอมสร้อย สรรพศรี
กัลยารัตน์  ทูโทรน
ผู้สร้างสรรค์โครงการ

กัลยารัตน์  ทูโทรน
ออกแบบท่ารำ

กัลยารัตน์  ทูโทรน
วัชรพล  ฉวีวงศ์
ครูผู้ฝึกสอน

วิสูตร  ศึกษาการ
ณัฐสิทธิ์  นิมิตสกุลชัย
สุรัชนีย์  แซ่จุง
ศศิวิมล  สิงหกุล
แสงรักษ์  นิรุติรักษ์
Production

 

 

คุณอังคณา  กูลด์
คุณอุษณีย์  ฆารสินธ์
ประสานงาน

คุณตรีรัชต์  ทรงเตชะเลิศ
คุณละเมียด  เวชภักดิ์
คุณปิยะนุช  พรหมพลอย
คุณเปี่ยม ศุขเทวา
ที่ปรึกษา

 

 

เพลง :           ทูลกระหม่อมแก้ว
ศิลปิน :          บูม  ชญาดา
คำร้อง :            อ.ปรีดา  แก้วกนก
ดนตรี :             อ.สมชาย  เทียนชัย

เสภา
อนุพงศ์  ตั้งพีรชัยกุล                   ผู้ประพันธ์
นายธนกฤต  เกษมาลา                ขับเสภา

 

 

 

รายนามผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ
1.งานดินเนอร์การกุศล Gatsby Charity Night                                                      $323
2.คุณพิมลทิพย์-นีโน่  คาตาลาโน่  มอบเงินสมทบค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าแก๊ส
 แก่วัดนวมินทรราชูทิศ  ในนามโครงการรำถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่ ๙                              $200
3.ร้าน Thai Noodle Bar, Quincy (คุณอ๊อฟ)                                            $100
4.คุณปิยะนุช  พรหมพลอย สมทบทุนค่าโจงกระเบน                                                $80
และบริจาค ผักกาดขาว,  วุ้นเส้น,  ไข่,  น้ำตาลปี๊บ,  กระเทียม
5.สมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดนวมิทรราชูทิศ
สนับสนุนด้านอาหารและของว่าง  นำโดย
-คุณโอปอลล์     -คุณน้ำ             -คุณกุ้ง              -คุณกุ๊ก
-คุณกิ๊ฟท์           -คุณเล็ก          -คุณตู่               -คุณก้อย
6.ร้านรสดี บริจาค
เต้าหู้, Utensil
7.ร้าน Pho&I :
ไก่ 1 ลัง และ หมู 1 ลัง
8.ร้าน Thai Taste
ไข่ 1 ลัง และ คุ๊กกี้ 2 ถาด
9.ร้าน Crepelicious :
ปีกไก่ 1 ลัง, ข้าวหอมมะลิ 25lbs 1 ถุง, ข้าวเหนียว 25lbs 1 ถุง
10.กล่องรับบริจาค  ตามกำลังศรัทธา

__________________________________________________________________________________________

Thai Association of Boston
Thai Community in Boston and New England Area


www.thaiboston.org
Tel: 617-314-0987
E-mail: info@thaiboston.org
Copyright © 2010 thaiboston.org All right reserved