Non_Profit Organization EIN 01-0658702

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาสมาคมไทยบอสตัน Hotline 617.314.0987

 

ปฏทินประจำปี

Cash Flows Statement
Thai Association of Boston
Boston Attraction
ประวัติสมาคมไทย ณ อเมริกา
More
Events & Activities
สมาคมองค์กรต่างๆ
รายนามต่างๆ
 
ฟอร์ม และหนังสือสัญญา
 

ตามรอยพระยุคลบาทในสหรัฐฯ ไทยรัฐนิวส์โชว์ 

"เรื่องเล่า จาก แมสสาชูเซทส์"
จาก VOA ภาคภาษาไทย
นครแห่งพระราชสมภพ เพิ่มเติม..
 
Thai Sport Day 2010
 
Thai Sport Day 2011
สนับสนุนโดย
ประวัติ สมาคมไทยบอสตัน

 

ในปี 2001 คนไทยได้ร่วมมือกันจัดงาน Thai Night ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้ให้การกุศลและหาทุนส่งเสริมในการริเริ่มจัดตั้งสมาคมชาวไทยในบอสตัน เพื่อเป็นศูนย์กลางของคนไทยที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันการจัดงานประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากซึ่งเป็นที่มาของ...การเกิดสมาคมวันที่ 2 ธันวาคม 2001 นายศรีศักดิ์ สีหะไตร ได้รับการเลือกตั้ง ให้เป็นนายกสมาคมไทยคนแรกของบอสตัน และมีสำนักงานชั่วคราวที่ 211 Middlesex Turnpike Burlington, MA 01803 ในการจัดตั้งสมาคมไทยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อพบปะสังสรรค์ สร้างความสามัคคี และความเข้าใจในสังคมไทย
 2. เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 3. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และเกียรติคุณของชาติไทย
 4. เพื่อส่งเสริมการริเริ่มและสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ภายในขอบเขตแห่งศีลธรรมและกฎหมาย
 5. เพื่อร่วมมือกันประกอบการกุศล และสร้างสาธารณประโยชน์
 6. เพื่อประสานร่วมกิจกรรมกับสมาคมชาติต่างๆ อันเป็นประโยชน์ของสมาคมไทย

สมาคมไทยใช้ชื่อว่า “สมาคมไทยบอสตัน” ซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Thai Association of Boston มีสำนักงานชั่วคราวที่ 211 Middlesex Turnpike Burlington, MA 01803 กิจกรรมในปีแรกของสมาคมมีดังนี้

 1. จดทะเบียนสมาคมไทยเป็น Non-Profit Organization
 2. ร่าง By Law of Thai Association of Boston
 3. File Application For Recognization of Tax Exemption
 4. ร่างกฎข้อบังคับของสมาคมไทย
 5. ต้อนรับคณะทีมประเทศไทยสัญจร เยือนเมือง Concord รัฐ New Hampshire และ Boston รัฐ Massachusetts โดยคณะ พณฯเอกอัครราชฑูตฯ ณ กรุงวอชิงตันและคณะส่งเสริมการค้าในประเทศไทย การท่องเที่ยวในประเทศไทยให้กับคนไทย และชาวต่างประเทศ
 6. Thai Night ปี 2002

วันที่ 8 ธันวาคม 2002 นายศรีศักดิ์ สีหะไตร ได้ครบวาระของการเป็นนายกสมาคม จึงได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนต่อไป ซึ่งได้แก่ นายจิราวุธ ชัยพันธ์ เป็นนายกสมาคมคนที่ 2ของสมาคมไทยบอสตัน
กิจกรรมของสมาคมไทยบอสตันในปี 2003 (ปีที่2)

 1. ติดตามการ Filing Tax Exemption
 2. ปรับปรุงและสร้างแผนผังการทำงานของสมาคม เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรตำแหน่งให้เหมาะสม และการบริหารงานที่รวบรัด
 3. จัดสร้างศูนย์ Hotline เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือกลุ่มสังคมไทยได้มากขึ้น
 4. จัดสร้าง Web Site ของสมาคม www.TAOB.org
 5. จัดสร้าง Logo ของสมาคม
 6. ให้ความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่มา โดยศูนย์แลกเปลี่ยนงาน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากโครงการ ทางสมาคมได้เข้าไปดูแลโดยจัดหาที่พัก การจัดหางานให้ทำ จัดมอบผ้าห่ม
 7. จัดงานสวดมาติกาบังสกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่จ่าโท เขมภูมิ ชนะวงศ์ ทหารอเมริกาเชื้อชาติไทย ซึ่งเสียชีวิตในสงครามระหว่างอเมริกากับอิรัก
 8. การจัดงานพบปะสังสรรค์ Summer Concert ในวันที่ 4 July 2003
 9. การจัดงานมหกรรมกีฟา Thai Sport Day วันปิดกีฬาในวันที่ 27 July 2003 เป็นการจัดการแข่งขันระหว่างทีมนักเรียนนักศึกษา และทีมพ่อค้าประชาชน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคนไทยที่อาศัยอยู่ในบอสตันและเมืองใกล้เคียง

สิ้นปี 2003 นาย จิราวุธ ชัยพันธ์ ได้สิ้นสุดวาระลง ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนต่อไป ซึ่งได้แก่ นายต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล เป็นนายกสมาคมคนที่ 3 ของสมาคมไทยบอสตัน

แต่นายต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล ได้รับตำแหน่งได้เพียง 2 อาทิตย์ ก็เกิดล้มป่วยอย่างกะทันหัน ไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกสมาคมต่อไปได้ คณะกรรมการอำนวยการสมาคมจีงได้เชิญคุณชาลี ตรีรัชย์ ทรงเตชะเลิศ เป็นนายกสมาคมไทยคนที่ 4 ต่อไป
กิจกรรมของสมาคมไทยบอสตันในปี 2004 (ปีที่3) ที่สำคัญๆ ได้แก่

 1. ติดตามการ Filing Tax Exemption จนสำเร็จ
 2. การร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค จัด “กงสุลสัญจร” เพื่อให้บริการด้านเอกสารแก่ชาวไทยในมลรัฐแมสซาซูเซตส์ และรัฐใกล้เคียง
 3. Thai Night 2004
 4. และอื่นๆ อีกมากมาย

สิ้นปี 2004 นายชาลี ตรีรัชย์ ทรงเตชะเลิศ ได้สิ้นสุดวาระลง ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนต่อไป ซึ่งได้แก่ นายเกษม สัตยาหุรักษ์ เป็นนายกสมาคมคนที่ 5 ของสมาคมไทยบอสตัน
นายกสมาคมท่านนี้ได้อยู่ในตำแหน่ง 2 สมัย ในสมัยแรกที่ได้รับตำแหน่ง ได้มีการการเปลี่ยนกฏข้อบังคับใหม่ โดยให้วาระของนายกสมาคม และคณะกรรมการอำนวยการยืดออกไปเป็น 2 ปี เพราะฉะนั้น นายกสมาคมและกรรมการชุดนี้ จึงอยู่ใน 2 วาระ วาระที่ 1 หนึ่งปี และวาระที่ 2 สองปี รวมระยะเวลา 3 ปี

สิ้นปี 2007 คุณเกษม สัตยาหุรักษ์ ได้สิ้นสุดวาระลง แต่ไม่สามารถสรรหานายกสมาคมคนต่อไปได้ คุณเกษม สัตยาหุรักษ์ และคณะกรรมการจึงรักษาการแทนอีกเป็นเวลา 1 ปี ในช่วงเวลานี้ สมาคมจึงขาดการดำเนินกิจกรรมต่างๆไป

สิ้นปี 2008 ได้มีการคัดเลือกนายกสมาคมคนใหม่อีกครั้ง ได้แก่ คุณต่อศักดิ์ ฮุ่นตระกูล

 

__________________________________________________________________________________________

Thai Association of Boston
Thai Community in Boston and New England Area


www.thaiboston.org
Tel: 617-314-0987
E-mail: info@thaiboston.org
Copyright © 2010 thaiboston.org All right reserved